Ujula renoveerimise lahendus

Jüri ujula

2023 aastal renoveeriti Jüri alevikus Rae Spordikeskuse ujula.

Kuna aastatega oli mitmete konstruktsioonide seisukord muutunud väga halvaks, siis ainult keraamiliste plaatide väljavahetamisega tööd ei piirdunud. Vaja oli ette võtta palju enamat.

Renoveerimise käik

Renoveerimise käigus uuendati ujula laed, seinad, põrandad, lastebassein ning aurusaun. Tegemist oli küllaltki mahuka ja keeruka tööga, kus tuli väga hoolikalt kaaluda, milliseid materjale ja lahendusi kasutada. Weber oli siinkohal ainuke, kes suutis pakkuda terviklahenduse kõikideks tööetappideks.

 1. Vana keraamilise plaadi eemaldamine

  Renoveerimise käigus eemaldati kõik vanad keraamilised plaadid ja muud kahjustunud nõrgad konstruktsiooni osad.

 2. Konstuktsiooni osade taastamine

  Kahjustunud konstruktsiooni osad taastati kiirkivineva remontbetooniga weber REP 36 ja isevalguva kiirkivineva põrandatasandusseguga weber.floor 200 Rapid.

 3. Trappide ümbruste veekindlaks muutmine

  Kuna äravoolutrappide ümbrused olid eriti suure tähelepanu all, siis nende ümbruses kasutati kõrge keemilise vastupidavusega EPO-baasil 2-komponentset hüdroisolatsioonimassi weber.tec 827S

 4. Hüdroisolatsioon

  Nurgad ja läbiviikude ümbrused isoleeriti esmalt elastse kiudkangaga weber.tec 828

 5. Kogu plaadistuse alune pind (nurgad, põrand, seinad ja bassein) kaeti väga elastse ning suurt veekoormust taluva kiirkivineva hüdroisolatsiooniga weber.tec Superflex D2.

 6. Plaatimine

  Ka õige plaatimissegu valik oli väga tähtis. Kõik keraamilised plaadid paigaldati väga suure nakketugevusega ning väga suurt veekoormust taluva plaatimisseguga weber rock fix.

 7. Vuukimine

  Kõik plaatide vahelised vuugid täideti väga kõrget keemilist koormust taluva epoksü vuugiseguga weberepox easy. Deformatsioonivuukides kasutati spetsiaalselt ujulatele ja veekeskustele väljatöötatud silikooni weber.fug 880.

 8. Lõpptulemus

  Renoveeritud ujula on valmis vastu võtma ujujaid trenni ja niisama vees lustijaid.

   

   

  Tööde teostaja oli Hansaviimistluse OÜ

Tooteinfo ja konsultatsioon: