Õõnsused ja kõmisev heli keraamiliste plaatide all - mida teha?

Weber Estonia

Spetsiaalne vedelik weber.sys 891 täidab tänu oma suurepärasele voolavusomadusele lihtsalt ja usaldusväärselt keraamiliste katete alused õõnsused, tungides ka kõige peenematesse pragudesse. Nii välditakse kulukat plaatide eemaldamist ja uuesti paigaldamist. Kasutusvalmis vedelik sobib põrandatele ja ka seintele nii sise- kui välitingimustesse. 

Keraamiliste katete all olevate õõnsuste täitmine

Eelkõige suureformaadilised plaadid esitavad plaadisegudele mitmeid väljakutseid. Tekkinud õõnsused võivad kergesti põhjustada keraamiliste plaatide kahjustusi. Kuid õõnsuste tekkimisel pole plaatide eemaldamine alati vajalik. Hoolikas järeltöötlus madala viskoossusega süstevedelikega säästab aega ja raha.

Suuremõõtmeliste keraamiliste plaatide kasutamine sisekujunduses on väga levinud  – olgu selleks siis uusehitis või vana renoveerimine. See seab paigaldusettevõtetele sageli palju väljakutseid, sest kahjustuste oht suureneb koos paigaldatava materjali suurusega. Lisaks käsitsemisele tuleb arvestada mitmete asjadega, eriti mis puudutab ehitusfüüsikalisi aspekte, nagu plaadiliimi ühtlus ja kuivamiskäitumine. Kuna suurte plaatide puhul on vuukide osakaal väiksem, võib keraamilise katte all olev niiskus väheste vuukide tõttu kuivada väga aeglaselt. Kui kasutatakse valesid materjale, võib see juba varakult kahjustada plaate või aluspinda. Probleeme võib tekitada ka liiga vähene plaatimissegu kiht plaadi all. Selle põhjuseks on sageli vale suurusega plaatimiskammi kasutamine. Samuti võib probleemi tekitada suurte plaatide kõverused. Kui plaat on pisut kõver või nn kummis, tekib selle alla tühimik. 

Mida suurem on plaat, seda ühtlasem peab olema pind, millele see asetatakse. Ebaühtlase aluspinna korral suureneb plaatide all olevate õõnsuste tõenäosus, mis plaatidele rakendatava koormuse korral võib halvimal juhul lõppeda selle purunemisega. Lisaks tekitavad plaadialused tühemikud ka häirivat heli. 

Üldjoontes võetakse olukorra parandamiseks ette plaatide eemaldamine ja uuesti paigaldamine, mis ei pruugi samuti ilma kahjudeta lõppeda. See võib viia olukorrani, kus töödele ja materjalile kulutatud raha ei anna soovitud tulemust, sest ülesvõtmisel katki läinud plaadid tuleb asendada teiste sarnastega, mis mõjutavad üldist visuaalset väljanägemist.  
 

Aja- ja rahasäästlik alternatiiv

Üheks lahenduseks on madala viskoossusega spetsiaalne vedelik - ühekomponentne süstevedelik weber.sys 891. Sellel tootel on erakordsed voolavusomadused, see täidab õõnsad kohad ja võib sageli olla alternatiiviks kulukale ja aeganõudvale plaatide eemaldamisele. Dispersioon süstitakse avatud vuuki ilma surveta, mis täidab kõik õõnsused. See sobib ideaalselt ka imepeenikeste plaadilõhede/pragude täitmiseks. 

Juurdepääs vuukide kaudu

Õõnsuste või tühemike professionaalseks täitmiseks tuleb esmalt kindlaks teha probleemi põhjus ja asukoht. Kui selgeid pragusid pole näha, tuleb põrandakatet kergelt koputada või mõne sobiva esemega kraapida, et tuvastada õõnsused. Kui kohad on lokaliseeritud, tuleb need avada. Avamiseks tuleb probleemse koha lähedalt eemaldada vuugisegu puurides või lahtilõigates. Juhul kui plaatide all on hüdroisolatsioon, siis tuleb olla äärmiselt ettevaatlik, et vuugisegu eemaldamisel seda pinda ei kahjustaks.  Protsessi käigus tekkinud tolm tuleb hoolikalt eemaldada tööstusliku tolmuimejaga, sest optimaalse tulemuse saab saavutada ainult siis, kui aluspind on absoluutselt kuiv ja vaba nakkumist vähendavatest komponentidest.

Süstimine mitmes etapis

Kasutades sobivaid abivahendeid, nagu nt lehter, pigistatav pudel, süstal või pipett, valatakse weber.sys 891 avatud vuuki. Sõltuvalt õõnsuse suurusest võib olla vajalik teha mitu tööetappi. Sel juhul valatakse vedelikku 20...30-minutilise intervalliga, kuni õõnesheli kaob. Korduv ülevalamine on võimalik maksimaalselt 24 tunni jooksul ja kuni küllastumiseni

weber.sys 891 eeliseks on see, et see jääb pärast tardumist elastseks ja saavutab kõrge nakketugevuse. Erakordsed voolavusomadused võimaldavad valada materjali isegi peentesse pragudesse, kus see siiski tungib sügavale struktuuri. Kui see tardub, tihendab see prao. See hoiab ära niiskuse edasise tungimise ja tagab pindade hea nakkuvuse.

Pärast kuivamist saab läbi viia uue koputustesti. Kui saavutatakse rahuldav tulemus, võib vuugid uuesti püsivalt sulgeda sobivate materjalidega, näiteks kiirkivineva vuugiseguga weber rapid grout. Tuleb jälgida vähemalt 24-tunnist ooteaega, kuna mitte täielikult tardunud süstevedelik võib halvendada vuukide visuaalset välimust. Samuti on oluline eelnevalt kindlaks määrata vuugisegu õige värvus, et see sobiks olemasolevaga. 

Kokkuvõtteks

Suureformaadiliste plaatide suundumusega kaasneb suurenenud ehitusvigade oht. Tulemuseks võivad olla tühemikud või aluspinna praod. Madala viskoossusega spetsiaalse vedeliku weber.sys 891 kasutamine võib asendada aeganõudvat plaatide eemaldamist, kuna tühemikud saab täita läbi avatud vuukide.  

weber.sys 891 peamised eelised ja omadused:

  • Erakordsed voolavusomadused võimaldavad vedelikul tungida peenematessegi pragudesse.

  • Koheselt kasutusvalmis.

  • Elastne

  • Vähendab vajadust lammutustööde järele, muutes keraamiliste katete eemaldamise tarbetuks.

  • Sobib nii sise- kui ka välistingimustesse.

Kontakt

Kui mõni küsimus jäi veel vastamata või tekib töö käigus küsimusi, millele siit vastust ei leidnud, siis võtke ühendust meie tootejuhiga Siim Mägi siim.mägi@saint-gobain.com,  tel. +372 5344 8014