Õiged töövõtted märja ruumi ehitamisel või renoveerimisel

Märja ruumi ehitamine

Vannitubade, pesuruumide ja teiste märgade ruumide ehitamine ning renoveerimine on tavapärasest tehnilisem ja keerulisem. On teada, et plaadistuse alla kogunev niiskus tekitab tervisele kahjulikku hallitust, ebameeldivat lõhna ning lõhub konstruktsiooni. 

Et saavutada märja ruumi ehitamisel hea ja kauakestev tulemus peab kindlasti erilist tähelepanu pöörama aluspindade ettevalmistamisele, veetõkkekihi paigaldamisele ning  ka kindlasti korrektsele plaatimisele ja vuukimisele.

Mida silmas pidada aluspinna ettevalmistusel?

Märja ruumi põrandad on reeglina betoonist või spetsiaalsetest käsitasandusegudest (nt. weber.vetonit 5000; weber.vetonit 6000). Soovituslik on kasutada viimaseid, sest need tooted on välja töötatud  antud olukordadesse ja korrektsete kallete andmine on üsna lihtne. Enamasti on ka  sääraste käsitasandussegude kuivamisajad kordades lühemad, mis tähendab, et järgnevate tööetappidega saab kiiremini jätkata.  

Jälgida tuleb, et kalded on tagatud kogu põrandapinna ulatuses suunaga trapi poole. Kindlasti sõltub kallete suurus olukorrast, kuid üldjuhul peaks olema need  põrandal suhtega 1:100-le ning trapi ümber 1:50-le. Korralikult tehtud kalded välistavad vee vales suunas liikumise. 

Korralik veetõkkekiht tagab kindlustunde

Enne veetõkkemassi paigaldamist tuleb aluspind korralikult tolmust puhastada ning kruntida. Sobiv kruntaine tuleb valida vastavalt aluspinnale, millele hakatakse veetõkkekihti paigaldama. 

  • Imavatel aluspindadel (valatud betoon, kästasandussegud, krohvid jmt) on sobilik kasutatakse kruntainet  weber.prim 811.
  • Mitteimavatel (vana plaadistus, metall, poleeritud betoon)  weber.prim 803.

Veetõkke kihi paigalduse  juures on peamine, et paigaldatav plaadistuse alune veekindel kiht saaks katkematu, mis tähendab, et kogu ruumi ulatuses tuleb antud kiht omavahel siduda. Selle tagamiseks on oluline  enne laus veetõkkekihi paigaldamist armeerida kõik ohukohad, milleks on trapid, torude läbiviigud, sein-seinaga ning sein-põrandaga ristuvad nurgad. Kogu märja ruumi ulatuses olev veetõkkekiht on alati soovitatav kanda pinnale kahes kihis ning   materjali kanda pinnale pigem rohkem, sest veetõkked on väga suure mahukahanemisega kuivamisjärgselt. Kuna kihipaksusel üldised normid puuduvad siis tuleb kindlasti järgida materjali tootja poolseid juhiseid kulunormi või soovitusliku kihipaksuse osas ( nt. Weberi veetõkke  weber.tec 822 soovituslik kulunorm on 1,2 kg/m2, mis tagab orienteeruvalt kihipaksuse 0,5 mm).

Mida jälgida plaatimistööde juures?

Plaatide paigaldamine veetõkkele on samuti mõnevõrra tavapärasest keerukam, sest tuleb jälgida, et tööde käigus ei kahjustata eelnevalt paigaldatud veetõket. Samuti ei saa seda tööd teha päris tavaliste plaatimissegudega. Selle jaoks on vaja kasutada kõrge nakketugevusklassiga ning tavapärasest oluliselt elastsemat (S1- elastsusklassile vastav) plaatimissegu. Väga hea ja kindel valik veetõkkele plaatimiseks Weberi segudest on weber Extra Fix, mis on eriti elastne ja väga hea nakketugevusega plaatimissegu.

Vuukimine

uukimine  võetakse ette peale plaadisegu täielikku kuivamist (2-3 päeva peale plaatimist). Tööetapp ise on tänapäevaste toodetega üks lihtsamaid. Esmalt surutakse segu tugevalt vuuki ja paarikümne minuti möödumisel, kui vuugitäide enam sõrme külge ei hakka, pestakse üleliigne osa pehme ja niiske käsnaga plaadistuselt maha. 

Vuugisegude valimisega on mõnevõtta lihtsam kui plaadisegudega, kuna vannitubade ja pesuruumide juures ei ole üldjuhul tegemist kangete kemikaalide või väga ebastabiilse pH tasemega nagu nt basseinides või aurusaunades. Seetõttu sobivad sinna väga edukalt nn tavavuugisegud, nagu weber DECO või weber PROF sarjad. Nõudlikumad olukorrad (suurema keemilise- ja mehaanilise koormusega kohad) saab lahendada 2-komponentse  epoksiidi baasil vuugiseguga weber.epox easy.

Detailsemalt saab märja ruumi ehitamisest lugeda Weberi märja ruumi lahenduse kogumikust.

Kontakt

Kui mõni küsimus jäi veel vastamata või tekib töö käigus küsimusi, millele siit vastust ei leidnud, siis võtke ühendust meie tootejuhiga Mihkel Ojamets mihkel.ojamets@saint-gobain.com, tel. +372 503 4349