Kuidas valida õige põrandasegu?

Weber Estonia

Põrandate puhul märkame me tavaliselt ainult kõige pealmist kihti, olgu selleks siis parkett, laudis, PVC vms. Sellele, mis viimistluskihist allapoole jääb, tihtipeale tähelepanu ei pöörata. Arvatakse, et kõige tavalisema betooniga saab kõik tööd tehtud. Tihti aga korrigeeritakse omi seisukohti siis, kui töö pole õnnestunud ning äsja tehtut tuleb hakata ümber tegema või renoveerima.

Weberil on tootesortimendis palju kõrge kvaliteediga erinevaid tooteid põrandate ehitamiseks ja renoveerimiseks. 

Käsitasandussegud

Need segud on mõeldud käsitsi kasutamiseks. Käsisegudega saab valada ja kujundada põranda kaldeid, kumerusi, üleminekuid ning teha põrandavalu töid.  Kasutatakse pragude-aukude kiirtäiteks ning põrandate valamiseks, kui ei ole otstarbekas tellida betooni (väike maht, raske ligipääs).

  • weber.floor 3100 - Kiiresti kivistuv põrandapahtel ja põranda peentasandussegu. Mõeldud betoopõrandate pahteldamiseks ja tasandamiseks nõudliku põrandakatte alla, nt. PVC, linoleum, parkett jms. Tagab klaassileda pinna. Sobib põrandakütte korral. Kihi paksus: 0...10 mm. Ülekaetav järgmisel päeval.
  • weber.floor 3400 - Käsitsi pinnale kantav kiirkivistuv peeneteraline põrandapahtel. Betoonpõrandate pahteldamiseks 0...5 mm kihina. Väga hea nakkuvusega, sobib ka seinte ebatasasuste korrigeerimiseks. Ülekaetav juba 2 h pärast. 
  • weber.vetonit 4400 - Eriti kiiresti kivistuv põrandatasandussegu. Kasutatakse kiirremont-tööde korral. Sobib kallete ja üleminekute tegemiseks ning betoonpõranda tasandamiseks nii sise- kui välistingimustes. Sobib põrandakütte korral. Kihi paksus: 0...30 (50) mm. Ülekaetav 2 h pärast
  • weber.floor 5000 - Kiiresti kivistuv põrandatasandussegu vannitoa, pesemisruumi jt. põrandate tasandamiseks ning kallete tegemiseks. Sobib põrandakütte korral. Kihi paksus: 5...50 mm. Lõplik kuivamine 10 mm/ööpäevas.
  • weber.floor 6000 - Kiiresti kivistuv põrandatasandussegu vannitoa, pesemisruumi jt. põrandate tasandamiseks ning kallete tegemiseks. Kasutatakse paksema kihina põranda valamiseks või tasandamiseks. Sobib põrandakütte korral. Kihi paksus: 10...250 mm. Sõltumata kihi paksusest on ülekaetav 15 h pärast.
  • weber.floor 5500 - Universaalne põrandasegu vannitoa, pesemisruumi jt. põrandate valamiseks, tasandamiseks ning kallete tegemiseks. Kihi paksus: 3...20(30) mm. Kuivamisaeg 10 mm/nädalas.

Isevalguvad segud

weber.floor 110 FINE - Isevalguv ja isetasanduv põrandaviimistlussegu. Mõeldud betoonpõrandate  tasandamiseks nõudliku põrandakatte alla, nt. PVC, linoleum, parkett jms. Segu on pumbatav. Tagab klaassileda pinna. Sobib põrandakütte korral. Kihi paksus: 4....50 mm. Kuivamisaeg 10 mm/nädalas


weberfloor 130 CORE0 - Isevalguv ja isetasanduv põrandatasandussegu. Mõeldud betoonpõrandate  tasandamiseks ja "kiirtäite" tegemiseks paksemas kihis. Tagab piisavalt sileda pinna viimistlussegu ja parketi alla. Segu on pumbatav. Sobib põrandakütte korral. Kihi paksus: 10...100 mm.

Remontsegud

weber.floor 3030 - Elastne, kiiresti kivistuv ja kiudusid sisaldav põranda remontsegu puidust, kipsplaadist jm. analoogsest materjalist põrandate tasandamiseks. Sobib ka vana PVC-katte peale. Sobib põrandakütte korral. Kihi paksus: 0...10 mm. Ülekaetav järgmisel päeval.

weber.floor 200 RAPID - Kiirkivistuv fiiberkiududega isetasanduv segu nõrkade, ebastabiilsete ja ebatasaste põrandate tasandamiseks sisetingimustes. Kui aluspinnaga pole võimalik naket saavutada, saab segu kasutada ka ujuvpõrandate ehituseks. Sobib nii käsitsi kui pumbaga paigaldamiseks ja põrandakütte korral. Kihi paksus 5...50 mm, ujuvpõrandana 20 mm alates. Kaetav juba 1...3 päeva pärast.

weber.floor dB-põrand - Elastne ja kiudusid sisaldav põrandatasandus- ja remontsegu puidust, kipsplaadist jm. analoogsest materjalist põrandate tasandamiseks. Mõeldud helikindla vahelae ehitamiseks, 20-30 mm kihina jäiga sammumüravilla peale. Sobib põrandakütte korral. Kihi paksus betoonpõranda tasandamisel alates 10 mm, vill, puit jmt. alustele ujuvpõranda valamisel alates 20 mm. Ujuvlahendustes kasutatakse koos klaaskiudvõrguga (220 gr/m²)

Erisegud

weber.floor 4610 DuroTop: Isevalguv ja isetasanduv põrandasegu. Tagab sileda ning kulumiskindla ja tolmuvaba põrandapinna. Mõeldud kergtööstushoonetesse ja ladudesse põranda tasanduseks ning -katteks. Talub rocla ja tõstuki koormust. Segu on pumbatav. Sobib põrandakütte korral. (PS: Saadaval ka värvilisena, nimi weber.floor 4650 Duro Color). Kihi paksus: 4...15 mm

weber.floor 4660 Marine Elastic: Isevalguv, kiiresti kivistuv, kiudusid sisaldav, tugeva nakkega ning elastne segu laevade põrandate tasandamiseks. Segu on pumbatav. Kihi paksus: 4...50 mm, kergkruusaga segatuna kuni 10...100 mm.

weber.floor 4670 Marine Base: Spetsiaalne kiiresti kivistuv käsitasandussegu laeva põrandate ehitamiseks. Kihi paksus: 15...100 mm.

weber.floor 4655 Duro Flow: Kiiresti kivistuv, isevalguv ja isetasanduv põrandaviimistlussegu. Mõeldud betoopõrandate  tasandamiseks EPO-katte ja värvi alla. Võib jätta ka katmata. Segu on pumbatav. Sobib põrandakütte korral. Kihi paksus: 5...40 mm. Katta võib juba järgmisel päeval.

weber MD16: Spetsiaalne nakkedispersioon nakkekihi tegemiseks põrandasegude alla. Ei tekita veeaurule läbimatut kihti. Sobib järgmistele aluspindadele: betoon, kergbetoon, puit, metall, marmorplaat, klinkerplaat. Sõltuvalt aluspinnast ja segust kasutatakse MD16-t kontsentraadina ja veega lahjendatult ning 1...3 kihina. Kulunorm tavaoludes 0,15...0,2 l/m², tugevasti imava aluspinna korral 0,3...0,5 l/m².

weber Põranda-armeerimisvõrk: Kasutatakse koos fiiber segudega: weber.floor 3030, weber.floor dB-PÕRAND ja weber.floor 200 RAPID  ebastabiilsetel alustel põrandate valamiseks.